Wiedza dla biznesu

Konsultanci instytutu publikują swoje doświadczenia w rozmaitych książkach i czasopismach naukowych. Dla zainteresowanych publikacje są dostępne m.in. w Google Scholar.
Zapraszamy do lektury.

Zobacz publikacje naszych ekspertów

Business Insider Polska: Artificial intelligence, big data, machine learning and IoT

Nell Przybylska, Business Insider Polska: Artificial intelligence, big data, machine learning and IoT are no longer just a trend or temporary fashion, but a necessity. Do Polish companies have the chance to become technological leaders by implementing the idea of Industry 4.0?

Selected problems of the Industry 4.0 implementation in automotive SMEs in Poland

The idea of the fourth industrial revolution was officially announced for the first time in 2011 in Hanover. It is a program of strategic reindustrialization of Europe, representing a response to the phenomenon of production migration to countries offering lower production costs. It is based on an assumption of continuous optimization of the way in which businesses function based on mutual real-time communication via cyber-physical systems, thanks to which analytical and decision-making tasks can be performed by both people and IT systems. It all boils down to abandoning the evolutionary optimization or upgrading of the former operating model by shifting toward seeking innovative areas of new activity. This entails changes to the current model of functioning of businesses, and concerns both the sphere of the technologies in use as well as management in the broad understanding of this notion. According to J. A. Schumpeter’s theory of creative destruction1, in order to grow, businesses must be ready for some drastic and fundamental changes, partially ruining the foundations of their former success, while their openness to innovation is prerequisite for survival and further development.

Practical verification of a logistic Lean model for small enterprises operating in Poland

The paper presents a Lean model designed for purposes of internal logistic and transport processes and elaborates upon its influence on the effectiveness of these processes. The paper also discusses results and conclusions of practical model verification using the Siemens Plant Simulation software. The final section provides recommendations for further actions and describes the key problems arising from the model implementation. The study has been limited to a single small-size plant, representative of the Polish metal-mechanical sector of industry, as well as to results of verification of the proposed Lean model by computer simulation without its practical implementation at any production line. The Lean model implementation has been limited to the internal transport and logistics process for groups of similar parts. Verification of the Lean model elements has been limited by capabilities of the software used. Some of the model elements could only be verified through their actual application under production conditions. A description of methodology for implementation of the Lean model that could be adapted to requirements of other companies representing the Polish metal-mechanical industry.

Validation of a Sustainable Model for the Mining- Metallurgical Industry in Mexico

Mexico is identified in the world as a nation that produces a large amount of minerals that contribute to economic mobility. However, as a consequence of the mining activity, negative assumptions have been generated regarding the impact caused to the environment, since by nature, this industry tends to be aggressive in its processes. Therefore, it is considered a research study that offers a proposal for a sustainable model that is based on elements such as: literary foundations, sustainable universal principles and legislative parameters; and that, in addition, is supported by the best environmental practices, which lead to minimization or eradication of impacts or risks of environmental impact. The objective of this document is to describe the validation of the sustainable model for the mining-metallurgical industry in Mexico, through the design of qualitative research that is based on the integrated multiple case study method. Its scope is limited to the presentation of validation and other preliminary results, considering in future publications to provide specific results of the case studies and the implementation of the model.

Kulturowa zmienność systemów zarządzania

Praca zbiorowa „Kulturowa zmienność systemów zarządzania” stanowi szósty tom w serii wydawniczej „Metody i techniki zarządzania” publikowanej w ramach działalności naukowej Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk. Przesłaniem tej pracy jest próba analizy wybranych kulturowych i społecznych determinant systemów zarządzania. Na tle kierunków rozwoju współczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem przeprowadzona została analiza instrumentów przywództwa, kultury organizacyjnej oraz polityki personalnej. Rozważania zostały zilustrowane studiami przypadków podejmującymi problemy kulturowych determinant systemów zarządzania.

Zastosowanie Lean Manufacturing w Polsce i w Meksyku. Modele, praktyka, doświadczenia.

Materiał zawarty w książce jest adresowany do menadżerów wysokich i średnich szczebli zarządzania firm produkcyjnych różnych branż przemysłowych, a także studentów szkół wyższych, jako podręcznik do przedmiotów związanych z organizacją, zarządzaniem oraz inżynierią produkcji. Z książki dowiemy się m.in.: o formach organizacji współczesnych przedsiębiorstw, o przedsiębiorstwach Lean w Polsce i Meksyku, o modelach wdrażania Lean, o metodach i narzędziach używanych we wdrażaniu, o wynikach i przebiegu programów wdrożeniowych Lean, o zleceniach, które podnieść powinny efektywność wdrażania.