Poznaj naszą ofertę

Industry 4.0

Lean / Kaizen

Zarządzanie zmianą

Studia podyplomowe MBA

Akademia Menadżera 4.0

Akademia Kaizen

Industry 4.0

Lean / Kaizen

Zarządzanie zmianą

Studia podyplomowe MBA

Akademia Menadżera 4.0

Akademia Kaizen

Jak przebiega realizacja naszych usług konsultingowych?

Współpracę z klientem zaczynamy od analizy sytuacji, następnie przygotowujemy projekt wdrożeniowy, ostatnim etapem jest wdrożenie i ocena rezultatów.

Przeprowadzamy również szkolenia pracowników wszystkich szczebli – od zarządu, przez  dyrektorów działów, kierowników liniowych, majstrów, do operatorów maszyn, a także coaching dla kadry zarządzającej. Ale – w odróżnieniu od wielu innych firm konsultingowych – nie poprzestajemy na tym.

Szkolenia i coaching to tylko jeden z elementów naszych działań,
mający pomóc w skutecznym wdrożeniu nowych rozwiązań.

NASZYMI PARTNERAMI SĄ