Klienci

Świadczymy usługi na rynku globalnym. Dotychczas zrealizowaliśmy projekty dla przedsiębiorstw działających na rynku południowo-amerykańskim oraz europejskim. Jesteśmy mobilni, nie istnieją dla nas bariery geograficzne ani kulturowe czy językowe. Jednocześnie współpraca zagraniczna wzbogaciła nas, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom szerokie spektrum różnorodnych rozwiązań.

ZOBACZ NASZE REFERENCJE

Zespół firmy przeprowadził szkolenie w zakresie projektu 5S a następnie wdrożył filozofię 5S w trzech obszarach pilotażowych na wydziale produkcyjnym. Potwierdzam, że firma zrealizowała usługę profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem.

PITRADWAR

Zajęcia personalne tzw. miękkie pozwoliły podnieść umiejętności osób zarządzających swoimi obszarami. Menadżerowie podnieśli swoją świadomość do motywowania i angażowania swoich podwładnych. Poznane metodologie pozwoliły budować zaufanie w zespole oraz podniosło trafność podejmowanych decyzji. Wykonano również modelowanie i diagnostykę wybranych procesów produkcyjnych, które były strategiczne z punktu założenia firmy.

RST Roztocze

Współpraca z Instytuem Industry 4.0 dotyczyła tematyki Industry 4.0 oraz wybranych elementów Lean/Kaizen. Wiedza przekazana przez Instytut to teoria poprata ciekawymi zajęciami praktycznymi oparttymi o rozwiązywanie naszej problematyki produkcyjnej.

Grupa Kęty S.A.

W ramach projektu CEEBIS firma opracowała projekt gniazda obróbczo-montażowego z wykorzystaniem symulacji komputerowej oraz z zasotosowaniem różnych metod i technik Lean Manufacturing. Polecamy wykonawcę jako odpowiedzialnego i solidnego partnera w zakresie projektowania systemów produkcyjnych.

ARP

W ramach prac projektowych firma wdrożyła narzędzia LM takie jak 5S, TPM oraz SMED, z których przeprowadziła szkolenie. Zespół konsultantów współtworzył i koordynował prace zespołu przygotowującego nasz zakład do branżowego audytu.

BOZAMET

Usługi realizowane dla wydziałw produkcyjnych i pomocniczych, w zakresie Lean Manufacturing i KAIZEN (5S, TPM, SMED, Technologia Grup, optymalizacja prac) prowadzone są profesjonalnie, w sposób należyty i przynoszą wiele wymiernych efektów ekonomicznych.

ŁUCZNIK

Polecamy zespół projektowy, który w sposób profesjonalny zorganizował i przeprowadził projekt dotyczący mapowania strumieni wartości w naszym zakładzie produkcyjnym. Pozwoliło to na wyeliminowanie marnotrwstwa oraz zwiększenie przepustowości procesów produkcyjnych.

POLARGOS

Wiedza przekazana przez firmę szkoleniową to teoria poprata ciekawymi zajęciami praktycznymi z postrzegania omawianych obszarów Lean Manufacturing. Metody prowadzenia zajęć, przykłady, materiały oraz przeniesienie zagadnień na produkcję przy pomocy warsztatów były przygotowane na bardzo wysokim poziomie.

WZI

Doceniamy kompetentne wsparcie wdrożeniowe i zaangażowanie konsultantów oraz praktyczne możliwości zastosowania wdrożonych narzędzi. Wspólne prace polegały na pilotowym wdrożeniu narzędzi Lean takich jak: 5S, TPM, Obsługa Autonomiczna, Matryce Kompetencji oraz VSM.

ZGM BOLESŁAW