Zadzwoń do nas: + 48 609 373 330

Nasze realizacje

Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą Magdalena Olechnowicz

Mieć przewagę konkurencyjną tam, gdzie nie ma konkurencji. Ale JAK to zrobić? Czy odpowiedzią jest zarządzanie wiedzą? Na ile zarządzanie wiedzą i tworzenie z niej cennego zasobu to moda, a na ile warunek sukcesu przedsiębiorstwa?

KULTUROWA ZMIENNOŚĆ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Praca zbiorowa "Kulturowa zmienność systemów zarządzania" stanowi szósty tom w serii wydawniczej "Metody i techniki zarządzania" publikowanej w ramach działalności naukowej Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk. Przesłaniem tej pracy jest próba analizy wybranych kulturowych i społecznych determinant systemów zarządzania. Na tle kierunków rozwoju współczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem przeprowadzona została analiza instrumentów przywództwa, kultury organizacyjnej oraz polityki personalnej. Rozważania zostały zilustrowane studiami przypadków podejmującymi problemy kulturowych determinant systemów zarządzania.

Zastosowanie Lean Manufacturing w Polsce i w Meksyku. Modele, praktyka, doświadczenia.

Materiał zawarty w książce jest adresowany do menadżerów wysokich i średnich szczebli zarządzania firm produkcyjnych różnych branż przemysłowych, a także studentów szkół wyższych, jako podręcznik do przedmiotów związanych z organizacją, zarządzaniem oraz inżynierią produkcji. Z książki dowiemy się m.in.: o formach organizacji współczesnych przedsiębiorstw, o przedsiębiorstwach Lean w Polsce i Meksyku, o modelach wdrażania Lean, o metodach i narzędziach używanych we wdrażaniu, o wynikach i przebiegu programów wdrożeniowych Lean, o zleceniach, które podnieść powinny efektywność wdrażania.

Doskonalenie systemów zarządzania w sektorze usług komunalnych

Koncepcja zastosowania Lean w transporcie wewnętrznym małych przedsiębiorstw

Praktyczne stosowanie Lean Manufacturing w wybranych polskich przedsiębiorstwach

Competitiveness factors of the candy industries In San Luis Potosi

Evaluation of performance of local economic activity under an idustrial cluster approach

Lean Manufacturing - results of selected implementation projects

Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa Lean

Książka poświęcona jest zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie. Autor przyjął jako punkt wyjścia stwierdzenie, że możliwości utrzymania, a następnie poprawy konkurencyjności uzależnione są od zdolności prowadzenia przez przedsiębiorstwo działań restrukturyzacyjnych, wspieranych wdrażaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Charakter zmian otoczenia, w jakim funkcjonują przedsiębiorstwa powoduje z kolei, iż działania te będą miały charakter zmian ciągłych. Praca mieści się w jednym z głównych i nadal aktualnych nurtów teorii organizacji i zarządzania, a mianowicie zarządzania zmianami ukierunkowanymi na osiąganie doskonałości.

Koncepcja pozycji Menadżera Wiedzy (CKO) w polskich przedsiębiorstwach

Weryfikacja metodyki wdrażania Lean Manufacturing w wybranych przedsiębiorstwach w Meksyku

The methodology of implementation of Kaizen in selected polish industrial plants

ZGH Bolesław S.A.

Tutaj jest miejsce na krótki opis Firmy ZGH Bolesław

MENADŻER I SYSTEMY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

Kryzys, jaki obecnie dotknął gospodarkę światową, stał się swoistym egzaminatorem kondycji zakładów oraz umiejętności osób nimi zarządzającymi. Te firmy, które nie wytrzymały zachodzących zmian, nie były do nich przygotowane, zniknęły z dnia na dzień z rynku. Są jednak firmy, które dają sobie radę, niektóre nawet rozwijają się. Co tkwi u podstaw ich sukcesu?

Continuous Improvement Management

Książka jest znakomitym źródłem dla praktyków biznesu ponieważ wyraża się w niej doświadczenie autorów. Książka jest napisana w sposób łatwy w odbiorze dla osób zajmujących się wdrożeniem Continuous Improvement Management.

WCM JAKO SYSTEM

Zero marnotrawstwa, zero usterek, zero zapasów, zero awarii! To podstawowe cele programu World Class Manufacturing. Dla firmy, która musi podjąć szybkie kroki w zakresie ciągłego doskonalenia, program WCM jest znakomitym rozwiązaniem. Kiedy warto podjąć decyzję o wprowadzeniu programu WCM? Jakie są kluczowe czynniki, gwarantujące skuteczną realizację wdrożenia?

Operations Management in Mexican Small and medium enterprises

Partnerzy