Zadzwoń do nas: + 48 880 391 612

Zespół

Tomasz Haiduk - Prezes Zarządu

Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowo-czesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Przez wiele lat związany z firmą Siemens, gdzie jako Członek Zarządu i Dyrektor Sektora Industry odpowiadał za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, spożywczy, branża wydobywcza oraz bezpieczeństwo maszyn i linii technologicznych.  

Szczególnym obszarem zainteresowania jest przygotowanie polskiego i międzynarodowego przemysłu do czwartej rewolucji przemysłowej. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a także Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył studia MBA. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

 

 

 

Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowo-czesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Przez wiele lat związany z firmą Siemens, gdzie jako Członek Zarządu i Dyrektor Sektora Industry odpowiadał za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, spożywczy, branża wydobywcza oraz bezpieczeństwo maszyn i linii technologicznych.  

Mariusz Bednarek - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Bednarek jest Wiceprezesem Instytutu Industry 4.0 i pełni też rolę głównego konsultanta. Jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie:

 • projektowania, restrukturyzacji i wdrażania procesów oraz towarzyszących im struktur, linii technologicznych, narzędzi, wskaźników, dobrych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa. USA);
 • audytów systemów jakości oraz projektowania i wdrażania systemów w oparciu o TQM i ISO w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa);
 • nadzorowania projektów międzynarodowych w roli ich dyrektora oraz eksperta organizacji rządowych i międzynarodowych (Europa, Ameryka Południowa, USA, Kanada);
 • moderowanie spotkań wiodących do uzgodnień w warunkach konfliktu interesu (np. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Konsorcjum) (Europa, Ameryka Południowa);
 • warsztatów i szkoleń w zakresie powyższych kompetencji.

Jego klientami były m.in. następujące organizacje w Polsce: TP SA, PZU SA, Coca-Cola HBC, Polkomtel SA, Polimex-Mostostal, PGZ, FB Łucznik, WZM Warszawa, Huta Mittal, ZGH Bolesław, Delfo SA, SHL Production oraz w Ameryce Południowej, Kanadzie i USA: GM, EaglePitcher, Allied Signal, Bosch, Valeo, Grupo Spicer, Grupo Axa, Grupo Mabe-GE, Grupo Vitro.

Mariusz Bednarek jest Wiceprezesem Instytutu Industry 4.0 i pełni też rolę głównego konsultanta. Jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Łukasz Bielakowski

Łukasz Bielakowski w Instytucie Industry 4.0 pełni funkcję Starszego Konsultanta i Project Managera. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jest Sekretarzem Studiów Podyplomowych Akademia KAIZEN realizowanych przez Politechnikę Warszawską, adresowanych do wyższej i średniej kadry odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją i jej jakością. Obecnie jest konsultantem i kierownikiem projektów Lean Management realizowanych m.in. przez Politechnikę Warszawską i Instytut Industry 4.0.

Specjalizuje się w obszarach:

 • usprawnienia procesów produkcyjnych oraz systemów produkcyjnych;
 • wdrażania elementów Lean Manufacturing takich jak 5S, TPM, VSM, SMED oraz One Point Lesson;
 • projektowania systemów sugestii pracowniczych (systemów motywacyjnych);
 • organizacji stanowisk pracy i standaryzacji pracy;
 • audyty organizacyjne i audyty Lean Manufacturing/Management;

Posiada kilkuletnie doświadczenie realizacji projektów doradczych dla branży zbrojeniowej, maszynowej, oraz sektora publicznego. Prowadził również szkolenia z zakresu Lean Manufacturing dla wyższej i średniej kadry menadżerskiej oraz pracowników produkcyjnych.  Jego klientami były m.in. następujące organizacje w Polsce: Grupa PGZ, Grupa ZETKAMA, Polargos, WUZETEM, WZI (Wojskowe Zakłady Inżynieryjne), PIT - RADWAR, Zakłady Górniczo - Hutnicze ZGH Bolesław, Bozamet , Urzędy Marszałkowskie.

Łukasz Bielakowski w Instytucie Industry 4.0 pełni funkcję Starszego Konsultanta i Project Managera. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jest Sekretarzem Studiów Podyplomowych Akademia KAIZEN realizowanych przez Politechnikę Warszawską, adresowanych do wyższej i średniej kadry odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją i jej jakością. Obecnie jest konsultantem i kierownikiem projektów Lean Management realizowanych m.in. przez Politechnikę Warszawską i Instytut Industry 4.0.

Aleksander Buczacki

Aleksander Buczacki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (kierunek - Zarządzanie i Marketing) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek – Prawo). Obecnie adiunktem na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze doradztwa organizacyjnego na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych, w szczególności nt.:

 • usprawnienia procesów produkcyjnych oraz systemów produkcyjnych;
 • opracowywania i wdrażania strategii;
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • zarządzania innowacjami technologicznymi i tran fru technologii;
 • pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na rzecz przedsiębiorstw.

Posiada doświadczenie realizacji projektów doradczych dla branży samochodowej, maszynowej, lotniczej, elektronicznej oraz sektora publicznego.

Brał aktywny udział w pracach w zakresie opracowywania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (jako kierownik projektu oraz kierownik Wydziału Innowacyjności).

Aleksander Buczacki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (kierunek - Zarządzanie i Marketing) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek – Prawo). Obecnie adiunktem na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Sonia Bednarek

Sonia Bednarek jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Bradford University w Wielkiej Brytanii (Studia Magisterskie na kierunku International Business Management). Ukończyła także Handel Międzynarodowy w Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus San Luis Potosí w Meksyku.

Specjalizuje się w obszarach:

 • wdrażania elementów Lean Manufacturing takich jak 5S, TPM, VSM i szkolenia ONE-POINT-LESSON;
 • organizacji stanowisk pracy i standaryzacji pracy;
 • innowacji w negocjacjach międzynarodowych;
 • wprowadzaniu nowych produktów marek globalnych na rynki narodowe;
 • wymiany międzynarodowej.

Ma doświadczenie jako konsultant i kierownik projektów z zakresu Lean Manufacturing. Wdrożała narzędzia Lean Manufacturing w ramach projektów realizowanych przez firmy doradcze dla takich firm jak: PIT-RADWAR, Fabryka Broni “ŁUCZNIK” Radom, WZI (Wojskowe Zakłady Inżynierii). Prowadzi także szkolenia z zakresu Lean Manufacturing.

W Meksyku pracowała jako manager marketingu w międzynarodowej firmie zajmującej się importem i eksportem puszkowanej żywności.

 

 

Sonia Bednarek jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Bradford University w Wielkiej Brytanii (Studia Magisterskie na kierunku International Business Management). Ukończyła także Handel Międzynarodowy w Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus San Luis Potosí w Meksyku.

Marcin Zieliński

Marcin Zieliński pełni funkcję Doradcy Zarządu Instytutu Industry 4.0. Jest menadżerem, pełnił funkcję Wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Dyrektora Departamentów Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwent studiów Executive MBA (realizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Rotterdam School of Management Erasmus University), Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, realizacji transakcji m&a w ramach procesów prywatyzacji, nadzorze właścicielskim, konsolidacji podmiotów, zarządzaniu portfelem spółek oraz tworzeniu i wdrażaniu strategii.

W ramach pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiadał za nadzór właścicielski m.in.: nad sektorem energetycznym, farmaceutycznym, wydobywczym (kopalnie węgla brunatnegooraz kopalnia węgla kamiennego Bogdanka) oraz za prywatyzację m.in.: Bogdanka S.A., Tauron S.A., Enea S.A., WPEC S.A., Cefarm Białystok, Lumel S.A., Helios sp z o.o., Gamrat S.A., COIG S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A., Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.

Jako Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiadał za: zarządzanie aktywami (spółki i nieruchomości) i nadzór właścicielski oraz zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi (Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan). Przeprowadził konsolidację spółek energetycznych: Energia Euro Park sp. z o.o. i Euro-Energetyka sp. z o.o., zreorganizował zarządzanie zespołami pałacowo-parkowymi (hotele i restauracje w obiektach zabytkowych), współtworzył strategię ARP, w tym odpowiadał za utworzenie dwóch funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych i ich operacyjne uruchomienie.

W swojej karierze zawodowej pełnił także liczne funkcje członka rad nadzorczych, w tym: Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Trading GmbH oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Euroterminal Sławków sp. z o.o.

Marcin Zieliński pełni funkcję Doradcy Zarządu Instytutu Industry 4.0. Jest menadżerem, pełnił funkcję Wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Dyrektora Departamentów Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwent studiów Executive MBA (realizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Rotterdam School of Management Erasmus University), Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Gajewski

Marcin Gajewski jest obecnie doktorantem w SWSPiZ Łódź w zakresie zarządzania wiedzą w systemach ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Jest trenerem KAIZEN.

Pracuje w spółkach włoskiej  GRUPY CLN w POLSCE gdzie zajmuje stanowisko CIO

Prowadził consulting w zakresie:

 • bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001
 • automatyzacji procesów zarządzania;
 • procesów logistycznych logistyki wewnętrznej i zewnętrznej
 • dostarczania usług informatycznych zgodnie z ITIL

Jest członkiem Rady Nadzorczej programu/systemu World Class Manufacturing w Delfo Polska SA. Ma na swoim koncie publikacje w zakresie organizacji procesów produkcyjnych, logistyki, systemów ERP, systemów ciągłego doskonalenia, w tym World Class Manufacturing.

Ma na swoim koncie publikacje w zakresie organizacji procesów produkcyjnych, logistyki, systemów ERP, systemów ciągłego doskonalenia, w tym World Class Manufacturing.

Marcin Gajewski jest obecnie doktorantem w SWSPiZ Łódź w zakresie zarządzania wiedzą w systemach ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Jest trenerem KAIZEN.

Michał Lipiński

Michał Lipiński w Instytucie Industry 4.0 pełni funkcję Głównego Konsultanta projektów IT. Jest architektem rozwiązań z 15 letnim doświadczeniem we wdrażaniu biznesowo krytycznych systemów w rozbudowanych, wielowarstwowych środowiskach informatycznych. Michał uczestniczył w dużych transformacjach biznesowych dla branży energetycznej i telekomunikacyjnej (w tym we wdrożeniach MS Dynamics CRM, Sitecore, SAP Hybris, SAP CRM, PeopleSoft CRM, Siebel CRM, Oracle Customer Care and Billing, Oracle Web Center Portal).  Zdobyte umiejętności obejmują również budowę i skalowanie architektury technicznej, w tym również wymiarowanie architektur hybrydowych (łączenia rozwiązań PaaS z On-premises). Pasjonat budowy rozwiązań w oparciu o takie platformy jak: Google App Engine, Microsoft Azzure, Amazon Web Services

Michał Lipiński w Instytucie Industry 4.0 pełni funkcję Głównego Konsultanta projektów IT. Jest architektem rozwiązań z 15 letnim doświadczeniem we wdrażaniu biznesowo krytycznych systemów w rozbudowanych, wielowarstwowych środowiskach informatycznych. Michał uczestniczył w dużych transformacjach biznesowych dla branży energetycznej i telekomunikacyjnej (w tym we wdrożeniach MS Dynamics CRM, Sitecore, SAP Hybris, SAP CRM, PeopleSoft CRM, Siebel CRM, Oracle Customer Care and Billing, Oracle Web Center Portal).  Zdobyte umiejętności obejmują również budowę i skalowanie architektury technicznej, w tym również wymiarowanie architektur hybrydowych (łączenia rozwiązań PaaS z On-premises). Pasjonat budowy rozwiązań w oparciu o takie platformy jak: Google App Engine, Microsoft Azzure, Amazon Web Services

Jan Grudziński

Jan Grudziński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał również tytuł doktorski i nadal jest aktywnym wykładowcą.

Kilkanaście lat spędził w Ameryce Południowej (w Meksyku) gdzie pracował w przemyśle jako konsultant, będąc równocześnie zapraszanym przez wyższe uczelnie do dzielenia się w roli profesora i wykładowcy swoim doświadczeniem z biznesu.

Działał w branży samochodowej i energetycznej. Od wielu lat odnosi sukcesy jako top menedżer w GE Engineering Office EDC w Warszawie, wykorzystując swoją wiedzę inżyniera i wybitne umiejętności analityczne.

Jan Grudziński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał również tytuł doktorski i nadal jest aktywnym wykładowcą.

Partnerzy