Zadzwoń do nas: + 48 880 391 612

Wiedza dla biznesu

KULTUROWA ZMIENNOŚĆ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Praca zbiorowa "Kulturowa zmienność systemów zarządzania" stanowi szósty tom w serii wydawniczej "Metody i techniki zarządzania" publikowanej w ramach działalności naukowej Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk. Przesłaniem tej pracy jest próba analizy wybranych kulturowych i społecznych determinant systemów zarządzania. Na tle kierunków rozwoju współczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem przeprowadzona została analiza instrumentów przywództwa, kultury organizacyjnej oraz polityki personalnej. Rozważania zostały zilustrowane studiami przypadków podejmującymi problemy kulturowych determinant systemów zarządzania.

Zastosowanie Lean Manufacturing w Polsce i w Meksyku. Modele, praktyka, doświadczenia.

Materiał zawarty w książce jest adresowany do menadżerów wysokich i średnich szczebli zarządzania firm produkcyjnych różnych branż przemysłowych, a także studentów szkół wyższych, jako podręcznik do przedmiotów związanych z organizacją, zarządzaniem oraz inżynierią produkcji. Z książki dowiemy się m.in.: o formach organizacji współczesnych przedsiębiorstw, o przedsiębiorstwach Lean w Polsce i Meksyku, o modelach wdrażania Lean, o metodach i narzędziach używanych we wdrażaniu, o wynikach i przebiegu programów wdrożeniowych Lean, o zleceniach, które podnieść powinny efektywność wdrażania.

Partnerzy