Dowiedz się, co czwarta rewolucja przemysłowa może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu!

• Jak Lean Management i WCM mogą przygotować Cię do wdrożenia narzędzi Industry 4.0
• Jakie kompetencje powinien posiadać pracownik i menadżer w dobie czwartej rewolucji przemysłowej
• Jak wyglądają procesy biznesowe Industry 4.0
• Jak zorganizować w Industry 4.0 utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń
• Jak wspierać logistykę wewnętrzną przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu autonomicznych wózków AGV w czasie ćwiczeń praktycznych z inżynierami Opel Manufacturing Poland
• Sprawdź jak to robią liderzy Industry 4.0 w Polsce – Zwiedź Fabrykę Opel Manufacturing Poland w Gliwicach

Program Szkolenia Industry 4.0. zawiera wiedzę z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej, skupiając się na najważ­niejszych aspektach dotyczących autonomicznego przetwa­rzania i przesyłania informacji niezbędnych do produkcji. Uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość zaobserwowania jak funkcjonuje firma, w której wdrażane są elementy Indu­stry 4.0., ponieważ część praktyczna szkolenia realizowana będzie w fabryce Opel Manufacturing Poland w Gliwicach. Taka wizyta ma ogromną wartość dodaną w kontekście późniejszych prac nad wdrażaniem Industry 4.0 w swoich przedsiębiorstwach.

Zapisz się na warsztaty
Miejsce i data

Termin: 17 - 18.01.2020

Dzień 1: Rezydencja Luxury Hotel****, ul. Stara 1, 41-940 Piekary Śląskie

Dzień 2: Fabryka Opel Manufacturing Poland , ul. Adama Opla 1, 44-121 Gliwice

UWAGA: dla uczestników warsztatu, którzy chcą zatrzymać się w hotelu Rezydencja na hasło „INDUSTRY4” przewidziana jest zniżka

Cena

Cena za jedną osobę:

Cena Termin
1800 + vat do 2019-11-15
2400 + vat do 2019-12-15
2800 + vat od 2019-12-16

Za drugą i kolejną osobę rabat wynosi 10%

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały, lunch, przerwy kawowe.

Ilość miejsc jest ograniczona (maksymalnie 20 osób) decyduje kolejność wpłat.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są przede wszystkim kierownicy wyższego i średniego szczebla każdego z obszarów przedsiębiorstwa, a także osoby biorące udział w opracowywaniu i realizacji programów usprawniających działalność przedsiębiorstwa. Program szkolenia powinien również zainteresować osoby chcące zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przygotowania swojego zakładu do wdrożeń technologii Industry 4.0 w przyszłości.

Trenerzy
Tomasz Haiduk Tomasz Haiduk jest ekspertem w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowoczesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy.
Andrzej Soldaty Twórca Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0. Andrzej Soldaty swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyzacji przemysłu.
Mariusz Bednarek Mariusz Bednarek jest profesorem Społecznej Akademii Nauk i Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
Francisco Javier Ruiz Zajmował różne kluczowe stanowiska w dziale transportu bliskiego, logistyki, zarządzania wprowadzaniem nowych pojazdów i zarządzania technologią produkcji.
Agenda dzień 1
8:45 – 9:00 Rozpoczęcie szkolenia, informacje organizacyjne
9:00 – 10:30 Systemy doskonalenia produkcji vs Industry 4.0
• Lean Manufacturing / Management /KAIZEN w kontekście Industry 4.0;
• WCM w kontekście Industry 4.0
10:30 – 10:40 Przerwa kawowa
10:40 – 12:10 Menedżer 4.0 / Kompetencje 4.0
• Zarządzanie personelem w kontekście Industry 4.0.
• Aktualne i pożądane przygotowanie zawodowe menadżerów i pracowników szczebli operacyjnych
• Zarządzanie zmianą przy wdrażaniu Industry 4.0
• Systemy motywacyjne i sugestii we wdrażaniu Industry 4.0
12:10 – 12:20 Przerwa kawowa
12:20 – 13:50 Doskonalenie modeli procesów biznesowych Industry 4.0
• Aktualne modele biznesowe 4.0
• Metody analizy modeli i mapowanie procesów
• Doskonalenie modeli procesów biznesowych
13:50 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 Bezawaryjne systemy pracy, w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń
• Oprogramowanie zarządzania parkiem maszynowym
• Interaktywne karty i checklisty AM i PM
• Generowanie planów prewencji w oparciu o analizę cykli roboczych i wskaźnik awaryjności np. MTBF
• Predyktywne utrzymanie ruchu
Agenda dzień 2
8:30 – 9:00 Spotkanie grupy z opiekunem przy Bramie G1, Szkolenie BHP, przejście na salę zajęciową
9:00 – 9:30 Prezentacja Firmy Opel Manufacturing Poland
9:30 – 12:00 GEMBA WALK – obszar montażu, tłocznia, spawalnia. Obserwacja narzędzi Lean i technologii Industry 4.0 wdrożonych w zakładzie, sesja pytań i odpowiedzi.
12:00 – 12:40 Przerwa obiadowa (stołówka Opel Manufacturing Poland)
12:40 – 14:10 Zajęcia praktyczne – wykorzystanie wózków autonomicznych AGV w logistyce wewnętrznej przedsiębiorstwa
• projektowanie wózka AGV pod konkretny problem produkcyjny
• montaż wózka AGV
14:10 – 14:20 Przerwa kawowa 
14:20 – 15:50 Zajęcia praktyczne – wykorzystanie wózków autonomicznych AGV w logistyce wewnętrznej przedsiębiorstwa
• programowanie i synchronizacja wózka AGV
15:50 – 16:00 Podsumowane i zakończenie szkolenia
UWAGA! Dla osób chcących skorzystać z noclegu w hotelu Rezydencja Luxury Hotel na hasło „INDUSTRY 4.0” przewidziana jest zniżka.

Organizator wydarzenia:

Instytut Industry 4.0 Sp. z o.o.

ul. Koszykowa 49A /30, 00-659 Warszawa

Pomyślnie zapisano na warsztat! Sprawdź swój e-mail
Coś poszło nie tak! Sprawdź dane wprowadzone do formularza i spróbuj ponownie