Zadzwoń do nas: + 48 880 391 612

Oferta

Co wyróżnia naszą ofertę?

Świadczymy usługi kompleksowo i jesteśmy obecni w firmie klienta tak długo, jak jest taka potrzeba. Jesteśmy gotowi na bieżąco odpowiadać na pytania i rozwiązywać pojawiające się problemy. Klient otrzymuje od nas wsparcie, nie tylko jeśli chodzi o strategię działania, ale i podczas realizacji wdrożenia, i to w najmniejszych szczegółach – np. przygotowujemy projekt technologiczny, ustalamy procedury działań, obieg dokumentów, czy opisy stanowisk pracy, podejmujemy się uzyskania i ustabilizowania ustalonych wspólnie z klientem rezultatów wdrożeń.

 oferta

Jak przebiega realizacja naszych usług konsultingowych?

Współpracę z klientem zaczynamy od analizy sytuacji, następnie przygotowujemy projekt wdrożeniowy, ostatnim etapem jest wdrożenie i ocena rezultatów.

Przeprowadzamy również szkolenia pracowników wszystkich szczebli – od zarządu, przez dyrektorów działów, kierowników liniowych, majstrów, do operatorów maszyn, a także coaching dla kadry zarządzającej. Ale – w odróżnieniu od wielu innych firm konsultingowych – nie poprzestajemy na tym. Szkolenia i coaching to tylko jeden z elementów naszych działań, mający pomóc w skutecznym wdrożeniu nowych rozwiązań.

 

AKTUALNE OFERTY MBA i STUDIA PODYPLOMOWE

 

Studia MBA Kaizen Industry 4.0 

 • Trzysemestralne studia podyplomowe MBA Kaizen Industry 4.0 powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0. 
 • Zajęcia odbywają się w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz firmach produkcyjnych, gdzie studenci mają szanse wziąć udział w praktycznym rozwiązywaniu wyzwań, które stoją przed przedsiębiorstwami.
 • Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecznie operującym na rynkach globalnych. 
 • Studia MBA Kaizen Industry 4.0 adresowane są do kierowników wyższego i średniego szczebla, a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami produkcji.
 • Dalsze informacjehttps://www.biznes.edu.pl/mba-kaizen
 • Program: https://www.biznes.edu.pl/mba-kaizen-program-studiow

Studia podyplomowe Akademia Kaizen (XII edycja rok 2020-2021)

 • Dwusemestralne studia podyplomowe powstały w partnerstwie Wydziału WiP PW z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0. 
 • Zajęcia odbywają się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz firmach produkcyjnych, gdzie studenci mają szanse wziąć udział w praktycznym rozwiązywaniu wyzwań, które stoją przed przedsiębiorstwami.
 • Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecznie operującym na rynkach globalnych. 
 • Studia Akademia Kaizen adresowane są do kierowników wyższego i średniego szczebla, a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami produkcji.
 • Dalsze informacje: https://wip.coitest.pw.edu.pl/iosp/Studia-podyplomowe

Partnerzy